تازه ها
خانه »» بانک مقالات »» معجزه عدد ۱۹ در قرآن
معجزه عدد ۱۹ در قرآن

معجزه عدد ۱۹ در قرآن

یکی از معجزات ریاضی قرآن کریم، شیوه ای است که در آن رقم ۱۹ با شیوه عدد شناسی در آیات به رمز در آورده شده است. این رقم در آیه ۳۰ سوره مدثر مورد تاکید قرار گرفته است:
«بر آن آتش نوزده تن موکلند.» و همچنین در آیات مختلف قران نیز رمزگذاری شده است.
که در ادامه به آنها اشاره شده است.
یکی از معجزات ریاضی قرآن کریم، شیوه ای است که در آن رقم ۱۹ با شیوه عدد شناسی در آیات به رمز در آورده شده است. این رقم در آیه ۳۰ سوره مدثر مورد تاکید قرار گرفته است: «بر آن آتش نوزده تن موکلند.» و همچنین در آیات مختلف قران نیز رمزگذاری شده است. که در ادامه به آنها اشاره شده است.

– بسم الله الرحمن الرحیم از ۱۹ حرف تشکیل شده است.
– قرآن کریم از ۱۱۴ سوره تشکیل یافته است.(۶*۱۹)
– سوره علق اولین سوره وحی شده بر پیامبر (ص) (سوره نود و ششم قرآن کریم)، اولین آیات وحی شده بر پیامبر پنج آیه اول سوره نود و ششم می باشند و مجموع کل واژه ها در این آیات شامل ۱۹ واژه می باشد. واز نظر روانشناسی یک حرف است، نه یک واژه؛ همچنین حرف «ب» (باسم) در واژه گنجانده نمی شود و بدین ترتیب به حساب نمی آید.همانطور که می بینید، پنج آیه اول از ۱۹ حرف تشکیل شده است.

– سوره علق از ۱۹ آیه و ۲۸۵ (۵*۱۹) حرف تشکیل یافته است.

– سوره نصر، آخرین سوره وحی شده، ۱۹ واژه را در بر دارد.

– اولین آیه سوره نصر که از امدادی که در آینده صورت خواهد گرفت سخن می گوید ( شامل ۱۹ حرف می باشد.)

– قرآن مجید شامل ۱۱۴ بسم الله الرحمن الرحیم می باشد، یعنی ۶*۱۹٫

– از میان ۱۱۴ سوره قرآن ۱۱۳ سوره با بسم الله آغاز می شود. تنها سوره ای که بسم الله ندارد، سوره توبه می باشد، و سوره نمل هم که شامل دو بسم الله می باشد، اولین بسم الله در ابتدای سوره و دومین آن، آیه ۳۰ می باشد. از سوره توبه به بعد که با بسم الله شروع نمی شود، سوره نمل در نوزدهمین سوره بعد از آن قرار دارد.

در آغاز سوره نمل (یعنی سوره بیست و هفتم) یک بسم الله وجود دارد، همان طور که در آغاز آیه سی ام این سوره نیز یک بسم الله وجود دارد. بنابراین دو بسم الله در این سوره وجود دارد. و این بسم الله که در آیه سی هم قرار دارد، فهرست ۱۱۴ بسم الله که قرآن شامل ان می باشد را کامل می کند. زمانی که ما عدد این آیه و این سوره (یعنی ۳۰ و ۲۷) را با هم جمع می کنیم، به جمع کل پنجاه و هفت (۳*۱۹=۵۷) می رسیم.

جمع کل سوره ها از سوره توبه (سوره نهم) تا سوره نمل (سوره بیست و هفتم):

(۲۷+۲۶+۲۵+۲۴+۲۳+۲۲+۲۱+۲۰+۱۹+۱۸+۱۷+۱۶+۱۵+۱۴+۱۳+۱۲+۱۱+۱۰+۹=۳۴۲) می باشد.

این عدد از ضرب دو عدد نوزده و هیجده حاصل می شود.

– مجموع دفعاتی که نام «الله» در آیاتی که عدد آنها مضربی از ۱۹ (۷۶،۵۷،۳۸،۱۹٫٫٫) می باشد، آورده شده،۱۳۳ می باشد، به عبارت دیگر (۷*۱۹=۱۳۳)
– مقدار ابجد واژه «واحد» که به معنای یک می باشد، عدد ۱۹ می باشد. این کلمه، به همراه واژه های مختلف دیگر در قرآن به کار رفته است. به عنوان مثال: یک در، یک نوع خوراک.

این واژه ۱۹ مرتبه همراه با نام «خدا» به کار رفته است.

– مجموع کل سوره ها و تعداد آیاتی که واژه «واحد» در آن به کار رفته ۱۹*۱۹ می باشد به عبارت دیگر ۳۶۱٫

– بین اولین حروف مقطعه (الف، لام، میم) بقره/۱ و آخرین انها (ن) قلم/۱ (۵۲۶۳ آیه وجود دارد، به عبارتی ۲۷۷*۱۹).

– سی و هشت (۲*۱۹=۳۸) آیه بدون حروف مقطعه در بین اولین سوره دارای حروف مقطعه و آخرین آنها وجود دارند.

– واژه «الرحمن» ۵۷ مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است. (۳*۱۹)

– سی (۳۰) عدد مختلف در قرآن کریم نام برده شده است؛ که جمع این اعداد، عدد ۱۶۲۱۴۶ می شود و این عدد در اصل از ضرب ۸۵۳۴*۱۹ به دست می آید.

– پنجاهمین سوره قرآن کریم که با حرف مقطعه «ق» شروع می شود شامل ۵۷ حرف ق می باشد و به عبارتی ۳*۱۹=۵۷٫

– حروف یاء و سین در ابتدای سوره یاسین به کار رفته است، حرف سین ۴۸ مرتبه و حرف یاء ۲۳۷ مرتبه در این سوره وجود دارد. جمع کل این اعداد، عدد(۱۵*۱۹=۲۸۵) می شود.

– مقدار عددی ابجد برخی از خصلت های پروردگار نیز مضربی از ۱۹ می باشد.
۱ (واحد) ۱*۱۹ (۱۹)
۲ (جامع) ۶*۱۹ (۱۱۴)

نوزده، رقمی عجیب و شگفت انگیز
– رقم ۱۹ جمع ارقام ۹ و ۱۰ در توان ۱ می باشد (۱۰ به توان ۱) تفاضل بین ارقام ۹ و ۱۰ به توان ۲ نیز باز هم مرتبه ای از عدد ۱۹ می باشد.

خورشید، ماه و زمین، در همه موقعیت های خویش، در طول ۱۹ سال صف می کشند.
ستاره دنباله دار هالی درهر ۷۶ سال یکبار از منظومه شمسی عبور می کند. (۴*۱۹)
جایگاه رقم ۱۹ در مثلث پاسکال

– مثلث پاسکال مثلثی حسابی است که در جبر و در محاسبه احتمالات به کار می رود، جمع ۱۹ رقم اول مثلث پاسکال عدد (۲*۱۹) ۳۸ می باشد.

نتیجه

– جمع نوزده رقم اول مضربی از ۱۹ می باشد.

– جمه نوزده عدد اول نیز مضربی از ۱۹ می باشد.

«ارتباط بین رقم ۱۹ و مثلث پاسکال در نگاه وحی زنجیره ای آیات قرآنی»

– نود و ششمین سوره قرآن کریم (اولین سوره وحی شده) نوزدهمین سوره از آخر قرآن می باشد. این سوره ۱۹ آیه و (۵*۱۹) ۲۸۵ حرف دارد. پنج آیه اول این سوره (اولین آیات وحی شده) شامل (۴*۱۹) ۷۶ حرف می باشد.

– اولین آیات سوره شصت و هشتم (دومین سوره وحی شده) شامل (۲*۱۹) ۳۸ کلمه می باشد.

– سری سوم از آیات وحی شده (سوره هفتاد و سوم) شامل (۳*۱۹) ۵۷ کلمه می باشد.

«این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای اهل عالم نمی باشد و شما منکران بر این مقال پس از مرگ به خوبی آگاه می شوید. (سوره ص /۸۸ و ۸۷)
آن خدایی که آسمانها و زمین همه ملک اوست، او خلق را زنده می گرداند و باز می میراند و بر همه چیز تواناست. (حدید/۲)»

ستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او به همه امور عالم داناست.» (حدید/۲)

۱٫ تعداد حروف عبارت « بسم الله الرحمن الرحیم» نوزده عدد است و تعداد « بسم الله الرحمن الرحیم» های کل قرآن ۱۱۴ عدد است. که این نیز مضربی از نوزده است. قابل توجه استکه نبود بسم الله الرحمن الرحیم در سوره ی توبه، بوسیله ی سوره نمل برطرف شده است که دو بار این عبارت در آن به کار رفته است.

۲٫ تعداد هر یک از حروف عبارت « بسم الله …» در قرآن نیز مضربی از نوزده است بدین شرح که: اسم ۱۹ بار، الله ۲۶۹۸ بار، رحمن ۵۷ بار و رحیم ۱۱۴ بار تکرار شده است که هر کدام مضربی از نوزده است و حاصل جمع ضرایب آنان نیز مضربی از نوزده است!!!
مهندس عبدالعلی بازرگان فرزند مرحوم استاد مهدی بازرگان در این زمینه کتابی جالب توجه دارند.

۳٫ در اول سوره ی بقره عبارت « الم» به کار برده شده است که تکرار هر کدام از حروف الف، لام و میم در این سوره مضربی از نوزده است:  الف ۴۵۰۲ مرتبه، لام ۳۲۰۲ مرتبه و میم ۲۱۹۵ مرتبه تکرار شده اند که همگی بر نوزده بخشپذیرند.

۴٫ در اول سوره ی آل عمران نیز عبارت « الم» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره مضربی از نوزده است

۵٫ در ابتدای سوره ی اعراف عبارت( المص) آمده است که حرف مقطعه ی صاد علاوه بر این این سوره در دو سوره ی مریم و ص نیز آمده است. مجموع تکرار حرف صاد در این سه سوره ۱۵۲ بار است که مضربی از نوزده است. مجموع تکرار حروف الف و لام و میم و صاد در سوره ی اعراف نیز ۵۳۲۰ مرتبه است که باز هم مضربی از نوزده است

۶٫ در اول سوره ی یونس نیز عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در اسن سوره برابر با ۲۴۸۹ است که مضربی از نوزده است .

۷٫در ابتدای سوره هود عبارت « الر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با ۲۴۸۹ مرتبه است و مضربی از نوزده است یعنی درست به اندازه ی تکرار آنها در سوره ی یونس!

۸٫در آیه ی ۲۹ سوره ی هود اشاره شده است که هود می گوید:« ای قوم من از شما بر رسالتم مالی نخواسته ام …»  که مضمون این عبارت در تمام قرآن ده مرتبه تکرار شده است و همه جا به جای کلمه ی « مال»  کلمه ی « اجر» بکار رفته است مگر در این سوره که استثناا از کلمه ی مال استفاده شده است زیرا اگر از کلمه ی « اجر» همچون سایر سوره ها ی قرآن استفاده می شد نظم آماری عدد نوزده این سوره به کل بر هم می خورد!

۹٫ در اول سوره ی یوسف نیز عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۲۳۷۵ مرتبه است که مضربی از نوزده است.

۱۰٫ در اول سوره ی الرعد عبارت « المر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۱۴۸۲ مرتبه است که مضربی از نوزده است .

۱۱٫ اول سوره ی ابراهیم(ع) عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با ۱۱۹۷ مرتبه است که مضربی از نوزده است .

۱۲٫ در اول سوره ی حجر عبارت « الر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با ۹۱۲ مرتبه است که مضربی از عدد نوزده است .

۱۳٫ طولانی ترین مجموعه ی حروف مقطعه در سوره ی مریم آمده است که عبارت است از « کهیعص» که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۷۹۸ مرتبه است که مضربی است از عدد نوزده همچنین به رابطه ی دقیق ریاضی بین این سوره و سوره های اعراف و ص توجه فرمایید .

۱۴٫ در اول سوره ی عنکبوت عبارت « الم » آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با ۱۶۷۲ است که مضربی از نوزده است .

۱۵٫ در اول سوره ی الروم عبارت « الم» به کار رفته است که تکرار این حروف در این سوره مجموعا ۱۲۵۴ مرتبه است که مضربی از نوزده است .

۱۶٫در اول سوره ی لقمان نیز عبارت « الم » آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۸۱۷ مرتبه است که مضربی از نوزده است .

۱۷٫ در اول سوره ی یس عبارت « یس» آمده است که تکرار این حروف در این سوره مجموعا ۲۸۵ مرتبه است که مضربی از نوزده است.

۱۸٫ اول سوره ی غافر عبارت « حم » به کار رفته است و علاوه بر این سوره در شش سوره پس از آن هم ( یعنی فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف) تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با۲۱۴۷ اسن که مضربی از نوزده است .

۱۹٫ در آیه ی دوم سوره ی شوری عبارت « عسق» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۲۰۹ مرتبه است که مضربی است از عدد نوزده

۲۰٫ در اول سوره ی ق نیز عبارت « ق» آمده است که مجموع تکرار این حرف در این سوره ۵۷ بار است که مضربی از نوزده است. همچنین این تعداد درست برابر با تکرار این حرف در سوره ی شوری است که با همین حرف مقطعه آغاز شده است!

۲۱٫ درباره ی قوم لوط در قرآن سیزده بار سخن رفته است ولی در سوره ق بر خلاف سوره های دیگر که از عبارت « قوم لوط » استفاده شده است، از عبارت « اخوان لوط » استفاده شده است زیرا اگر به جای اخوان کلمه ی قوم به کار می رفت نظم عدد نوزده این سوره بر هم می خورد!

۲۲٫ اول سوره ی قلم  عبارت « نون» به کار رفته است ( در قرآنهای کنونی برای سهولت از « ن» استفاده شده است ولی در اصل این حرف مقطعه در این سوره به صورت « نون » آمده است نه « ن») یعنی باید دو « ن » محاسبه شود( بر خلاف سایر حروف مقطعه ی قرآن) که مجموع تکرار این حروف دراین سوره ۱۳۳ مرتبه است که مضربی از نوزده است. همچنین اگر این سوره با « ن» آغاز می شد نظم کد نوزده به هم می خورد!

۲۳٫ قرآن شامل ۱۱۴ سوره است که مضربی از نوزده است.

۲۴٫ قرآن شامل ۶۳۴۶ آیه است که مضربی از نوزده است.

۲۵٫ تعداد کل حروف قرآن بر طبق محاسبه ی دانشگاه الازهر ۳۳۰۷۳۳ حرف است که مضربی از عدد نوزده است!

۲۶٫ تعداد حروف الله در کل قرآن ۲۶۹۸ مرتبه است که باز هم مضربی از نوزده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به نوار ابزار